Rakacaszend

Óvodáink nyári zárva tartása

Óvodáink nyári zárva tartása

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Tisztelt Szülők!

 

Óvodáink nyári zárva tartása a következőképpen alakul:

 

Oltalom Tagóvoda

 

  1. július 29-augusztus 16. első nevelési nap: augusztus 21

Ügyelet a zárva tartás alatt:       Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde

3770 Sajószentpéter Élmunkás utca 2.

 

 

Rakacaszendi Tagintézmény óvoda

 

  1. július 01-19. első nevelési nap: július 22.

Ügyelet a zárva tartás alatt:       Oltalom Tagóvoda

                                               3780 Edelény Miklós Gyula út 3.

 

 

                                                                                                                      Barta József

                                                                                                                      főigazgató s.k.

Közleménye az óvodai beiratkozásról 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8 § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az egyházi fenntartású óvoda nyitott mindazon családok számára, akik elfogadva az intézmény vallási elkötelezettségét, gyermeküket keresztény szellemiségű óvodai nevelésben kívánják részesíteni és maradéktalanul elfogadják a vallásgyakorlással kapcsolatos óvodai gyakorlatot, amelyet az intézményi alapdokumentumokban határoznak meg.

A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója értesíti a Tisztelt Szülőket a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója fenntartásában működő óvodák beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Óvodáink zárva tartása

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink nyári zárva tartása a következőképpen alakul:

Oltalom Tagóvodánk: 2023. július 31-augusztus 11. Első foglalkozás napja augusztus 14. hétfő 

Ügyeletes óvoda: Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Sajószentpéter

Rakacaszend óvoda: 2023. július 03-július 14. Első foglalkozás napja július 17. hétfő

Ügyeletes óvoda: Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde Sajószentpéter

Titkárság

 

 

Ügyeleti rend

Dicsőség Jézus Krisztusnak!

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy óvodáink ügyeleti rendje a következőképpen alakul:

Rakacaszendi Tagintézmény óvodája 2022. december 22-től 2023. január 08-ig zárva tart. Nyitás 2023. január 09. hétfő

Oltalom Tagóvoda 2022. december 22-től 2023. január 01-ig zárva tart. Nyitás 2023. január 02.  hétfő

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk!

 

 

Istenszülő oltalma

Október 1-jén az Istenszülő oltalmát ünnepeljük
A hagyomány szerint a 10. század elején a konstantinápolyi Blacherna templomban az Istenszülő megjelent Krisztusért Balgatag Szent Andrásnak, ekkor az Istenszülő megszabadította a várost az ostromló szaracén seregektől.

Népszámlálás 2022

Tisztelt Tanárok, Munkatársak, Szülők!

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) azzal a kéréssel fordul Önökhöz, hogy a digitális anyagok népszerűsítésén túl (videók, plakátok és bannerek, amelyek elérhetőek a www.katolikus.hu honlapon és a Magyar Katolikus Egyház hivatalos facebook oldalán), a gyakorlatban is nyújtsanak segítséget a népszámlálás minél sikeresebb lebonyolításához.

A népszámlálás első szakasza október 1. és 16. között zajlik. Ebben az időszakban mindenkinek lehetősége lesz online kitölteni a kérdőívet, akár otthon, az otthoni eszközein (www.nepszamlalas2022.hu). Életkortól függeltenül mindenkit, így a gyermekeket is számba veszik. Aki ezt nem teszi meg, azt október 17-től személyesen fogják felkeresni a számlálóbiztosok. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a számlálóbiztosok is online fogják kitölteni a kérdőíveket a náluk lévő digitális eszköz segítségével. Előfordulhat, hogy valaki bármilyen okból elfeledkezik a népszámlálás 14. - kötelezően felteendő, de nem kötelezően megválaszolandó - kérdéséről, amely így hangzik: "Mi a vallása, felekezete?" Ebben az esetben pedig csökkenhet a magukat katolikusnak vallók száma.  Abban kérjük támogatásukat, hogy az online kitöltési időszak alatt, saját hitük megvallásán túl, nyújtsanak segítséget minden testvérünknek, különösen az Önökre bízottaknak, hogy a valóban elkötelezetten vallásos, illetve az Egyházunkhoz kötődő emberek megvallhassák katolikus hitüket a népszámlálás alkalmával is. A plébániákat is arra buzdítottuk, buzdítjuk, hogy október október 1-16. között - lehetőség szerint - álljanak maguk is ebből a célból rendelkezésre, illetve vasárnaponként "népszámlálási pontot" működtessenek.

Segítségül mellékelünk egy adatvédelmi állásfoglalást (adatbiztonsági útmutató nyilvános számítógépen, illetve más digitális eszközén történő kitöltéshez) és egy kitöltést segítő plakátot. A plakátot kérjük, hogy lehetőség szerint terjesszék, illetve függesszék ki.

Az ezt követő, október 17. - november 20. közötti időszakra vonatkozóan az MKPK mindenkit buzdít, hogy ha lehetősége engedi, akkor - ahol ez még lehetséges - az illetékes önkormányzatnál mihamarabb jelentkezzen számlálóbiztosnak.

A népszámlálás sikere valóban közös érdekünk: innen tudhatjuk meg, hogy kiket, hány embert képviselünk helyi és országos szinten, ezért mindannyiuk segítségére, részvételére hálás köszönettel számítunk. Népszámláláskor valljuk meg, hogy katolikusok vagyunk!

az MKPK Titkársága

 

Népszámlálási kérdőívek önálló kitöltése nyilvános számítógépeken

2022. október 1. és 16. között

Adatbiztonsági útmutató

 

Közlemény az óvodai beiratkozásról (Rakacaszend)

Közlemény az óvodai beiratkozásról 2022/2023-es nevelési év

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 83. § ( (2) b) pontja szerint: „A fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (Rendelet) 20. § (1) bekezdése rendelkezik. Eszerint: „Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A fentiek alapján a Szent Miklós Görögkatolikus Iskola és Óvoda Rakacaszendi Tagintézménye, (3826 Rakacaszend,  Rózsadomb ú. 17.,  OM: 201577 002) értesíti a Tisztelt Szülőket az óvoda beiratkozási idejéről és az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései alapján.

Óvoda nyári zárva tartása

Tisztelt Szülők!

 

Tájékoztatásul közlöm, hogy a nyári fertőtlenítő takarítás ideje alatt:

2022. augusztus 01.-12. között óvodánk zárva tart!

Nyitás: 2022. augusztus 15. hétfő.

 

Ha ez idő alatt óvodai szolgáltatásra igény merül fel, úgy a gyermekvédelmi jogszabályok, különösen a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerint járunk el.

Igény szerint felügyeletet biztosítunk, mely igényüket a tagintézményvezetőnek jelezni szíveskedjenek!

 

Földényiné Sima Valéria

Tagintézményvezető

A jelenléti oktatás alóli felmentés

A jelenléti oktatás alóli felmentés az alábbi módon kérelmezhető

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51§ (2) bekezdése alapján a, rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel a szülő kérheti gyermeke igazolt távolmaradását az óvodából.

Az ehhez szükséges dokumentum az alábbi linken érhető el: